Etapy współpracy

Opis etapów współpracy został podzielony na trzy grupy ze względu na różnorodność poszczególnych pozycji z oferty pracowni ArteDesign

Grupa A

Projekt koncepcyjny, Szybka metamorfoza

Faza wstępna

 • współpraca zaczyna się od spotkania podczas którego ustalane są potrzeby i oczekiwania klientów,
 • podstawą rozpoczęcia współpracy będzie podpisanie umowy ze zleceniodawcą

Faza pracy

 • praca nad projektem 2 spotkania,. Między spotkaniami odbywa się proces projektowania i przygotowywania rysunków pomocniczych,
 • przygotowanie 2 wersji projektowanej przestrzeni

Faza końcowa

 • Oddanie końcowej wersji w formie elektronicznej na płycie CD 1egzemplarzu i papierowej w postaci dokumentacji projektowej w 1 egzemplarzu

Sposób rozliczania

 • Projekt koncepcyjny- 1 rata -80%, po pierwszej fazie, 2 rata -20% po oddaniu projektu

 

Grupa B

Projekt koncepcyjny, Projekt wykonawczy, Projekt wykonawczy z nadzorem autorskim

Faza wstępna

 • Niezależnie od grupy klientów współpracę zaczynam od spotkania organizacyjnego, lub rozmowa telefoniczna na którym ustalam potrzeby i oczekiwania klientów.
 • Podstawą rozpoczęcia współpracy będzie podpisanie umowy ze zleceniodawcą.

Faza pracy

 • Praca nad projektem w zależności od wybranej oferty, będzie to kilka lub kilkanaście spotkań. Między spotkaniami odbywa się proces projektowania. I przygotowywania rysunków pomocniczych, przygotowanie wizualizacji fotorealistycznej
 • Od opracowania wstępnych propozycji do przygotowania ostatecznej, końcowej wersji

Faza końcowa

 • Oddanie końcowej wersji w formie elektronicznej na płycie CD 1 egzemplarzu i papierowej w postaci książki projektowej w 1 egzemplarzu
 • Książka projektowa zawiera w zależności od wybranej opcji: rzuty pomieszczeń, układ oświetlenia, podłogi (opis materiału np. płytki deska), wizualizacje 3D
 • Wykaz materiałów w raz z ich kosztorysem
 • Przy opcji projektu wykonawczego z nadzorem autorskim po przygotowaniu książki projektowej następuje nadzór autorski nad wykonaniem prac remontowo- budowlano-montażowych. Ilość spotkań zostanie zapisana w umowie

Sposób rozliczania

 • 1 rata -40%, po pierwszej fazie, 2 rata -30%po 2 fazie,0 III rata 30% po trzeciej fazie

 

Grupa C

Projekty on-line

Faza wstępna

 • Współpracę zaczynam od rozmowa telefonicznej na którym ustalam potrzeby i oczekiwania klientów.
 • Podstawą rozpoczęcia współpracy będzie podpisanie umowy ze zleceniodawcą

Faza pracy

 • Praca nad projektem, przygotowywania rysunków pomocniczych, przygotowanie wizualizacji fotorealistycznej. Wysłanie roboczych koncepcji e-mail’em
 • Od opracowania wstępnych propozycji do przygotowania ostatecznej, końcowej wersji

Faza końcowa

 • Oddanie końcowej wersji w formie elektronicznej na płycie CD 1egzemplarzu i papierowej w postaci książki projektowej w 1 egzemplarzu,
 • Książka projektowa zawiera w zależności od wybranej opcji: rzuty pomieszczeń, układ oświetlenia, podłogi (opis materiału np. płytki deska), wizualizacje 3D,
 • Wykaz materiałów w raz z ich kosztorysem.

Sposób rozliczania

 • 1 rata -40%, po pierwszej fazie, 2 rata -30%po 2 fazie III rata 30% po trzeciej fazie