Projekt wykonawczy z nadzorem autorskim

Opcja ta jest uzupełnieniem do projektu wykonawczego są to spotkanie z ekipą remontową „na budowie”. Dzięki nim wszystkie założenia projektowe zostaną z nimi szczegółowo omówione tak by wszystko zostało wykonane zgodnie z założeniami projektowymi. Ilość spotkań zostaje indywidualnie ustalona w ramach umowy.

 

wykonawczy-nadzor.jpg